Kongre Ana Konuları

0-3 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
0-3 YAŞ ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL YAVAŞLIKLAR, GÜÇLÜKLER ve NEDENLERİ
0-3 YAŞ ÇOCUKTA BEYİN VE SİNİR GELİŞİMİ
0 -3 YAŞ ÇOCUKTA BEYİN VE SİNİR GELİŞİMİ VE SORUNLARI
0-3 YAŞ GELİŞİMSEL İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
0-3 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİNDE MULTİDİSİPLİNER VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLAR
0-3 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARA GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI
0-3 YAŞ ÇOCUĞUNUN BÜTÜNCÜL GELİŞİMİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI
POLİTİKALAR, STRATEJİLER VE GİRİŞİMLER (İNSİYATİFLER)
0-3 YAŞ ÇOCUĞUNA SAVAŞ VE GÖÇLERİN ETKİLERİ
YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA ÇOCUK GELİŞİMCİ “MESLEK” PROFİLİ NE OLMALIDIR?

Geçmiş Yıllar

Önemli Tarihler

19-20 Nisan 2018

Üsküdar Üniversitesi

17 Nisan 2018

Son Kayıt Tarihi

BİLDİRİ KİTABI

KAYIT

Kongreye Kalan Süre