Kayıt

Sempozyum Kayıt Ücreti
Uzman, Doktor, Öğretim Üyesi 150 TL
Asistan, Öğrenci 55 TL
Atölye Ücretleri
Uzman, Doktor, Öğretim Üyesi 75 TL
Asistan, Öğrenci 50 TL

Atölye Kayıtları

19 Nisan (2 atölye) ve 20 Nisan atölyeleri (1 atölye) için kayıt alınabilir. Ama her bir atölye için 25 kişi sınırı bulunmaktadır. Sadece Gelişimsel Tanılama Ve Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı atölyesi için katılımcı profili şartı bulunmaktadır.

*Kongre kayıt ücretlerini Havale/EFT yoluyla gerçekleştirecek olan katılımcılarımızın ödemelerine açıklama olarak katılımcı adı-soyadı ile birlikte kongre ismini (Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi) belirtmeleri gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası
Hesap Adı: T.C. Üsküdar Üniversitesi
Hesap numarası: 94353580
TR63 0006 7010 0000 0094 3535 80

Online Ödeme için:
http://register.uskudar.edu.tr/odeme/index/cgnsempozyumu

BİLDİRİ ÖZETİ

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 02 Nisan 2018’dir.
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma, ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 10-15 dakikadır.
KAYIT FORMU BİLDİRİ GÖNDERİM

Geçmiş Yıllar

Önemli Tarihler

19-20 Nisan 2018

Üsküdar Üniversitesi

17 Nisan 2018

Son Kayıt Tarihi

BİLDİRİ KİTABI

KAYIT

Kongreye Kalan Süre

Copyright © 2017 ~ Tüm hakları saklıdır.